Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Заліщицької районної ради

21/08/2020

Конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Заліщицької районної ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою вул. Шкільна, 1, м. Заліщики, Тернопільської області, а саме :

– психолог – 1 посада;

– консультантів- 6 посад.1.

  1. Кваліфікаційні вимоги: на посаду педагогічного працівника має бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності.

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду педагогічних працівників Центру;

– подали не всі документи, визначені цим Порядком  для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

2. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

–  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

–  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

–  копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

–  копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

–  заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

3. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів;

– публічної та відкритої презентації державною мовою кандидатом пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування

4. Заяви для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Заліщицької районної ради приймаються  до 28 серпня 2020 року.

Конкурс відбудеться 31 серпня 2020 року  в кабінеті № 39 на 3 поверсі в будівлі Заліщицької районної ради по вулиці Ст. Бандери, 15 «Б».