Оголошення!

05/08/2019

                                                  ОГОЛОШЕННЯ

Про формування списку присяжних для Заліщицького районного суду Тернопільської області.

         Відповідно до вимог ст.64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання №08-626/19  від 29.07.2019 року територіального управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області, з метою забезпечення належного здійснення судочинства на території Заліщицького району, Заліщицька районна рада формує список присяжних для Заліщицького районного суду Тернопільської області.

         Присяжними можуть бути громадяни України, що досягли тридцятирічного віку і постійно проживають на території Заліщицького району, а також які відповідають вимогам ст.65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та дали згоду бути присяжними.

         Не підлягають включенню до  списків присяжних громадяни:

 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

 2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

 3) які мають незняту чи непогашену судимість;

 4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

 5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

 7) особи, які не володіють державною мовою.

         Усіх бажаючих бути присяжними просимо звертатися до 10 вересня 2019 року у Заліщицьку районну раду за адресою:48600, м. Заліщики, вул. Ст. Бандери,15Б, третій поверх (приймальна районної ради),  тел.2-11-31 та подати такі документи:

Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Заліщицького районного суду Тернопільської області .

Ксерокопію паспорта громадянина України (1 – 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання/ кандидата).

Копія ідентифікаційного номера.

Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.

Документ, що підтверджує відсутність судимості.

Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року.

Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.

8.Копія е-декларації  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.

9. Згода на обробку персональних даних.

         Окрім цього повідомляємо, що присяжні суду є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України  «Про запобігання корупції».

         Відповідно до частини  1 статті 45 цього закону присяжні зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством  ( на час виконання обов’язків у суді).

         Згідно з частиною 3 статті 45 цього закону, особа, яка претендує на зайняття посади присяжного, до затвердження її на посаду присяжного, подає на веб-сайт НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування за 2018рік.

Голова районної ради                                                                 Іван ДРОЗД